Մեր մասին

 
Վերելակմոնտաժ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետության շինարարության և վերելակների շուկայում` սկսած 1999թ-ից :

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 1999թ.-ին ստացել է թիվ 12674 և 2008թ. 12674-04 պետական լիցենզիաները` 

                                               
            
Վերելակմոնտաժ ՍՊԸ-ն իր աշխատանքային գործունեության տարիների ընթացքում տարեցտարի ավելացրել է իրեն վստահողների թիվն ու կնքված պայմանագրերի քանակը, ինչն էլ փաստում է գործունեության ընթացքում բողոքների, դժգոհությունների բացակայության փաստը: 

Ընկերությունը զինված է բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող փորձառու մասնագետներով և մրցակցային շուկայում զբաղեցնում է իր առաջատար տեղը: 

2016թ-ին Վերելակմոնտաժ ՍՊԸ-ն արժանացել է ՛՛Տարվա լավագույն՛՛ անվանակարգում որպես առաջատար ընկերություն շինարարության ոլորտում՝
 
                                                                                                

Ընկերությունը համագործակցում է շինարարության ոլորտում առաջատար դիրքեր ունեցող շինարարական կազմակերպությունների հետ:

Վերելակմոնտաժ ՍՊԸ-ն ծավալում է գործունեություն նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս: