Վերելակի տեսակներ

Վերելակները բաժանվում են 2 տեսակի

 • Մարդատար

 • Բեռնատար

 

Մարդատար վերելակները լինում են՝

 • Մեքենայական սրահով MR
 • Առանց մեքենայական սրահի MRL
 • Հիդրավլիկ
 • Տեսարանային

 

Բեռնատար վերելակները իրենց հերթին լինում են՝

 •  Մեքենայական սրահով MR
 •  Առանց մեքենայական սրահի MRL
 •  Հիդրավլիկ

Բազմապրոֆիլային վերելակներ

Վերելակներ ՝ նախատեսված

 •  Բնակելի շենքերի համար
 • Գրասենյակային տարածքների համար
 • Հիվանդանոցների համար
 • Խոհանոցային /ռեստորանների համար

 Շարժասանդուղքներ

 Շարժահարթակներ

 Բեռնաբարձման հարթակներ

 Ավտոկայանատեղային հարթակներ